Bài 09: RTC với STM32F303CC

Bài 08: RTC với STM32F303CC trong MXCUBE

Bài 09: RTC với STM32F303CC.

 1. Giới thiệu sơ lược về ADC.
 2. RTC(Real time clock ) là bộ thời gian thực được tích hợp sẵn trong STM32F303CC. Thay vì phải gắn thêm IC thời gian thực để đọc được ngày tháng năm, giờ phút giây thì không phải dùng nó khi dùng STM32F303CC. Một số ứng dụng chính như làm đồng hồ, mạch kiểm soát thời gian, báo thức, bộ đếm thời gian…

  Bộ RTC này sử dụng timer độc lập, tách biệt với các timer khác. Việc cài đặt thời gian, đọc thời gian cũng trở nên dễ dàng hơn bằng cách tác động trực tiếp vào các thanh ghi thời gian của MCU.

Export library from existing project in altium

Export library from existing project in altium

Export library from existing project in altium

 1. Giới thiệu.
 2. Lấy thư viện từ schematic hay layout có sẵn. Giải thích cho anh em nào chưa hiểu:

  • Schematic : là sơ đồ nguyên lí tức là sơ đồ kết nối các đường dây với nhau dưới dạng biểu đồ, giản đồ…. Hay được hiểu là cách kết nối để mạch điện được chạy đúng.
  • Layout : là file bố trí, sắp đặt linh kiện, đi các đường dây, chú thích, số lớp di dây … và cũng là nơi được xuất ra file GERBER để các nhà sản xuất mạch có thể gia công chúng.

Bài 08: DAC với STM32F303CC

Bài 08: DAC với STM32F303CC trong MXCUBE

Bài 08: DAC với STM32F303CC.

 1. Giới thiệu sơ lược về ADC.
 2. DAC – Digital to Analog Converter là bộ chuyển đổi số ra tín hiệu tượng tự. Tạm hiểu nôm na là : chân GPIO của STM32 chỉ xuất được 2 giá trị là 0 hoặc 3V3, nếu ta cần 1 giá trị điện áp nằm giữa 0 – 3V3 và có thể thay đổi được thì dùng DAC là cách hữu hiệu nhất.

  Ứng dụng : DAC chủ yếu được ứng dụng trong các thiết bị âm thanh, audio. Ngoài ra nó còn được sử dụng để điều khiển tốc độ của một số driver, tạo các sóng sin, sóng bậc thang….

Bài 07: ADC với STM32F303CC.

Bài 07: ADC với STM32F303CC.

Bài 07: ADC với STM32F303CC.

 1. Giới thiệu sơ lược về ADC.
 2. ADC – Analog to digital Converter là bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. ADC được ứng dụng rất nhiều như đo nhiệt độ, đọc giá trị điện áp, cường độ dòng điện, đọc phím nhấn, đọc giá trị biến trở, bảo vệ động cơ…. Khi tìm hiểu về ADC chúng ta cần tìm hiểu bộ ADC đó là bao nhiêu bit, các phương pháp chuyển đổi. ADC có số bit càng cao tức là độ phân giải của bộ ADC càng lớn, bộ ADC đó càng xịn.

  ADC trong STM32F303CC là bộ ADC có 12 bit - tức là giá trị đọc về nằm trong khoảng 0 ->2^12-1= 4095. Giá trị điện áp đầu vào bộ ADC được cung cấp trên chân VDDA và thường lấy bằng giá trị cấp nguồn cho vi điều khiển VDD(+3V3) nên với các ứng dụng quan trọng sử dụng ADC phần cứng cần được thiết kế khối nguồn với chân VDDA cẩn thận. STM32F103C8 có 4 kênh ADC đó là ADC1, ADC2, ADC3 và ADC4; số lượng channel của mỗi kênh là khác nhau với nhiều mode hoạt động như: single, continuous, scan hoặc discontinuous. Kết quả chuyển đổi được lưu trữ trong thanh ghi 16 bit với 2 dạng data là MSB là bit cao nhất hoặc LSB là bit cao nhất. Đọc biến trở là ví dụ đơn giản nhất của chức năng ADC:

  Số lượng các chanel ADC của các kênh cho dòng STM32F3:

  Một số tính năng chính được liệt kê như sau:

  • Độ phân giải 12 -10 - 8 - 6 bit tương ứng với giá trị maximum là 4096 – 1024 – 256 - 32.
  • Được chia là các loại phụ thuộc vào tốc độ chuyển đổi như fast channel(5.1 Ms/s) hoặc slow channel(4.8 Ms/s).
  • Thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào clock của hệ thống cũng như clock chia cho bộ ADC được sử dụng.
  • Có các ngắt hỗ trợ như End conversion, End of Injected Conversion and Analog Watchdog Event.
  • Single mode hay Continuous mode.
  • Tự động calib và có thể điều khiển hoạt động ADC bằng xung Trigger.
  • Điện áp cung cấp cho bộ ADC là 2.4V -> 3.6V. Nên điện áp Input của thiết bị có ADC 2.4V ≤ VIN ≤ 3.6V.
  • Có bộ DMA giúp tăng tốc độ xử lí.
  • Các tính năng bổ trợ như: hoạt động ở chế độ low-power, kênh cảm biến nhiệt nội bên trong chip, kênh đo điện áp tham chiểu Vref, kênh đo điện áp trên chân Vbat….
 3. Cấu hình trên STM32 CubeMx.
 4. VD: Viết chương trình đọc điện áp trên chân PA0, với độ phân giải là 12 bit, Continuous conversion. Dùng UART2 để hiển thị giá trị ADC lên mà hình máy tính.

  1. New project. Cửa sổ mới được mở ra. Chọn loại MCU theo tên hoặc theo họ, loại package… Ở đây mình nhớ tên luôn nên gõ vào cho nhanh STM32F303CC.