TIP 01 : NẠP CHƯƠNG TRÌNH VỚI CÁC CHÂN ALTERNATE FUNCTION(REMAP)TRONG STVP .


  1. B1: Đầu tiên, các bạn mở STVP lên, cấu hình chip, mạch nạp….. mở file chương trình nạp
  2. B2: Tra cứu chức năng mà mình muốn remap(đương nhiên là đã code chức năng đó trong STVD) trong manual. Ở manual cột alternate function after remap[option bit]. Ví dụ chân PC5 sẽ có timer2 CH1 là chân remap.
  3. B3: mở qua Tab option byte: tab này chứa cấu hình các thanh ghi remap, bảo vệ đọc code trong chip….. Chọn tên phù hợp với chức năng remap. Ở đây là AFR0.
  4. B4: Load chương trình xuống VĐK bằng cách click vào biểu tượng “program all tabs” hoặc vào program -> program all tabs.

Vậy là xong. Chúc tất cả thành công.