TIP 02 : THIẾT KẾ LED VỚI 2 CHÂN PB4 VÀ PB5.


2 chân PB4 và PB5 trong STM8S003F3P6 được thiết kế mạch định là kiểu OPEN DRAIN. Để hiểu open drain là gì chúng ta quan sát hình sau:

2 chỗ mình khoanh tròn chính là mấu chốt của open-drain, đó chính là con P-MOS(ở trên) và N-MOS(ở dưới) được kết nối ở ngõ ra. Ở chế độ open-drain thì mức “0” N-MOS hoạt động, ngõ ra được nối GND trong khi mức 1 thì P-MOS không hoạt động. Ngõ ra ở trạng thái tự do(Không nối GND cũng không nối VDD).

Cách thiết kế Led với 2 chân này đó là thiết kế led ở chế độ kích âm. Tức là xuất mức 0 thì led sáng, mức 1 led tắt.

Vậy là xong. Chúc tất cả thành công.